fujizakura

    MEGADAYA TOP THAI BRANDS 2018 IN VIETNAM


    ภาพบรรยากาศ งาน Top Thai Brands 2018 @Ho Chi Minh City, Vietnam วันที่ 10 - 13 05 2018
    ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าหัวเชื้อน้ำมันพลังเมกะ ได้แก่ หัวเชื้อน้ำมันเบนซิน, หัวเชื้อน้ำมันดีเซล, และหัวเชื้อน้ำมันเบนซินสำหรับมอเตอร์ไซต์