fujizakura

    MEGADAYA in Cambodia 2019


    เข้าพบเพื่อเจรจาธุรกิจ บริษัทน้ำมันรายใหญ่ของกัมพูชาและ สำรวจตลาดกัมพูชา 16 July 2019    หัวเชื้อน้ำมัน หัวเชื้อน้ำมันเมกะดายา
    หัวเชื้อน้ำมันเมกะดายา หัวเชื้อน้ำมันเมกะดายา