fujizakura

    ตัวแทนจากประเทศอินโดนีเซีย


    เมื่อวันที่ 03 กันยายน พ.ศ.2561 ตัวแทนจากประเทศอินโดนีเซีย ติดต่องานบุหรี่ และผลิตภัณฑ์หัวเชื้อน้ำมันเมกะดายา
    กับคณะผู้บริหาร ของบริษัท ฟูจิซากุระ จำกัด    หัวเชื้อน้ำมัน หัวเชื้อน้ำมันเมกะดายา หัวเชื้อน้ำมันเมกะดายา