fujizakura

  รับสมัครตัวแทนหุ้นส่วนประจำจังหวัด


  ดูแลยอดขาย หัวเชื้อน้ำมันเมกะดายา
  รับจังหวัดละ 1 ราย
  -ติดต่อเบอร์ 094-516-9999 (คุณเดวิด)
  -ติดต่อเบอร์ 095-115-5959 (คุณนิว)

  คุณสมบัติผู้สนใจ
  1)สามารถลงทุนได้ 100,000 - 500,000 บาท
  2)ติดต่อประสานงาน ภายในจังหวัดกับปั้มน้ำมัน PT
  3)ผลตอบแทนสูง


  รายชื่อจังหวัดตัวแทนหุ้นส่วนประจำจังหวัด
  1.จังหวัดนครราชสีมา           67สาขา
  2.จังหวัดขอนแก่น                 56สาขา
  3.จังหวัดนครศรีธรรมราช    52สาขา
  4.จังหวัดเชียงราย                48สาขา
  5.จังหวัดเชียงใหม่                45สาขา
  6.จังหวัดบุรีรัมย์                    39สาขา
  7.จังหวัดอุบลราชธานี          38สาขา
  8.จังหวัดอุดรธานี                 38สาขา
  9.จังหวัดกาฬสินธุ์                 34สาขา
  10.จังหวัดราชบุรี         34สาขา
  11.จังหวัดร้อยเอ็ด        33สาขา
  12.จังหวัดสุราษฎร์ธานี   32สาขา
  13.จังหวัดสุพรรณบุรี      31สาขา
  14.จังหวัดชลบุรี     30สาขา
  15.จังหวัดชัยภูมิ     30สาขา
  16.จังหวัดมหาสารคาม   30สาขา  รับสมัครตัวแทนหุ้นส่วนประจำจังหวัด