fujizakura

  • หัวเชื้อน้ำมัน
  • หัวเชื้อน้ำมันดีเซล
  • หัวเชื้อน้ำมันเบนซิน
  • หัวเชื้อน้ำมันมอเตอร์ไซค์
  • หัวเชื้อน้ำมันเมกะ

MEGA DAYA BOOSTERพลังเมกะ (ดีเซล, เบนซิน, มอเตอร์ไซค์)

หัวเชื้อน้ำมันพลังเมกะเป็นสารปิโตรเคมี ที่เพิ่มประสิทธิภาพน้ำมันเพื่อการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ หัวเชื้อน้ำมันจะเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไป ที่ท่านเติมกลายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเกรดระดับพรีเมี่ยม เพิ่มประสิทธิภาพน้ำมัน ลดเขม่าควันดำ เพิ่มกำลังให้กับเครื่องยนต์ สตาร์ทติดง่าย ช่วยทำความสะอาดระบบน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งระบบ ตั้งแต่ ถังเก็บ ท่อทางเดิน หม้อกรอง กระทั่งจนถึงหัวฉีดและกระบอกสูบ เมื่อระบบเชื้อเพลิงสะอาดแล้วจะส่งผลให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ไม่ติดขัด


หัวเชื้อน้ำมันดีเซล

ราคา 6.5 USD

หัวเชื้อน้ำมันดีเซล (DISEL FUEL CONDITIONER)

คุณสมบัติ หัวเชื้อน้ำมันดีเซล พลังเมกะ
- ช่วยทำความสะอาดหัวฉีด, หม้อกรอง, ถังและท่อทางเดินน้ำมัน
- ทำให้เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์
- ลดควันดำจากท่อไอเสีย
- ลดความฝืดและเพิ่มพลังของเครื่องยนต์
- ช่วยประหยัดเชื้อเพลิง
- ใช้ได้กับน้ำมันดีเซล และไบโอดีเซลทุกชนิด

วิธีใช้
- ผสมในน้ำมันดีเซล อัตราส่วน 1 กระป๋อง ต่อน้ำมันดีเซลไม่เกิน 70 ลิตร (รถกระบะ 1 กระป๋องหรือรถบรรทุก 2 กระป๋อง)

ข้อควรระวัง
- อย่าสูดดม หลีกเลี่ยงการสัมผัสสาร หากร่างกายสัมผัสต้องรีบล้างด้วยสบู่และน้ำ หากสารเข้าตาต้องรีบล้างด้วยน้ำสะอาด
- มีส่วนผสมไวไฟ ห้ามเก็บในที่ร้อน ห้ามใกล้ประกายไฟ ห้ามทำลายภาชนะโดยการเผา

ข้อแนะนำ : ควรใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ให้สูงสุด

หัวเชื้อน้ำมันเบนซิน"

ราคา 6.5 USD

หัวเชื้อน้ำมันเบนซิน (BENZENE FUEL BOOSTER)

คุณสมบัติ หัวเชื้อน้ำมันเบนซิน
- ช่วยทำความสะอาดและบำรุงรักษาหัวฉีดเชื้อเพลิง
- ช่วยทำให้เครื่องยนต์เดินเรียบโดยเฉพาะเมื่อเดินเครื่องเบา
- ช่วยทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้สมรรถนะสูงสุด อัตราเร่ง แรงขึ้น
- คืนสภาพกำลังที่หายไป ช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิง
- ช่วยป้องกันการสะสมของคราบสกปรก
- ช่วยลดความฝืดของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมัน
- ใช้ได้กับเบนซิน 91 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91,95,E10, E20 และ E85

วิธีใช้
- ผสมน้ำมันเบนซิน อัตราส่วน 1 กระป๋อง ต่อน้ำมันไม่เกิน 70 ลิตร

ข้อควรระวัง
- อย่าสูดดม หลีกเลี่ยงการสัมผัสสาร หากร่างกายสัมผัสต้องรีบล้างด้วยสบู่และน้ำ หากสารเข้าตาต้องรีบล้างด้วยน้ำสะอาด
- มีส่วนผสมไวไฟ ห้ามเก็บในที่ร้อน ห้ามใกล้ประกายไฟ ห้ามทำลายภาชนะโดยการเผา

ข้อแนะนำ : ควรใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ให้สูงสุด

หัวเชื้อน้ำมันเบนซิน สำหรับมอเตอร์ไซค์

ราคา 3.5 USD

หัวเชื้อน้ำมันเบนซิน สำหรับรถจักรยานยนต์
(BENZENE FUEL CONDITIONER)

คุณสมบัติ หัวเชื้อน้ำมันเบนซิน
- ช่วยทำความสะอาด, คาร์บูเรเตอร์และหัวฉีด
- ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะ อัตราเร่งแรงขึ้น
- ช่วยป้องกันและลดการสะสมของคราบสกปรก
- ช่วยให้การเผาไหม้หมดจด ลดมลพิษ และช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิง
- ช่วยลดความฝืดของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมัน E10, E20 และ E85
- ใช้ได้กับเบนซิน 91,95 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10, E20 และ E85

วิธีใช้
- ผสมน้ำมันเบนซิน อัตราส่วน 1 กระป๋อง ต่อน้ำมันไม่เกิน 5 ลิตร (มอเตอร์ไซค์)

ข้อควรระวัง
- อย่าสูดดม หลีกเลี่ยงการสัมผัสสาร หากร่างกายสัมผัสต้องรีบล้างด้วยสบู่และน้ำ หากสารเข้าตาต้องรีบล้างด้วยน้ำสะอาด
- มีส่วนผสมไวไฟ ห้ามเก็บในที่ร้อน ห้ามใกล้ประกายไฟ ห้ามทำลายภาชนะโดยการเผา

ข้อแนะนำ : ควรใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ให้สูงสุด

หัวเชื้อน้ำมัน