fujizakura

 • disel1
 • disel2

Non Acid ELECTROLYT

MegaDaya น้ำยาเคมี


คุณสมบัติ

 • - ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น

 • - ลดความร้อนและการละเหยของแบตเตอรี่

 • - ป้องกันการผุกร่อนและเคลือบประสานแผ่นธาตุ ทำให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

 • - ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา


 • วิธีใช้

 • - เติมน้ำยาเคมีแทนน้ำกลั่นในแบตเตอรี่เมื่อระดับน้ำในแบตเตอรี่ลดลงกว่าระดับปกติ

 • ให้เหนือแผ่นธาตุประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร และตรวจสอบเสมอไม่ให้น้ำกลั่นแห้ง


 • ข้อแนะนำ

 • ควรใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ให้สูงที่สุด


 • คำเตือน

 • - ห้ามรับประทาน หากกลืนน้ำยาให้รีบดื่มน้ำสะอาดตาม 1-2 แก้ว

 • - พยายามทำให้อาเจียนแล้วรีบนำส่งแพทย์

 • - หากน้ำยาเข้าตาให้ลืมตาในน้ำสะอาดหากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์

 • - ควรเก็บให้ห่างจากแสงแดด และพ้นมือเด็ก

 • สั่งซื้อ MegaDaya น้ำยาเคมี ทาง Line คลิก >> Alcohol 60