ฟูจิซากุระ

  น้ำยาเคมี น้ำกลั่นสีชมพู

  น้ำกลั่นสีชมพู

  น้ำกลั่นสีชมพู เป็นน้ำกลั่นที่ใช้เติมแบตเตอร์รี่ เพื่อเป็นการดูแลรักษาแบตเตอร์รี่ ให้สามารถใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น โดยเราควรตรวจสอบปริมาณน้ำกลั่นในแบตอร์รี่ของรถยนต์อยู่เสมอ และเติมน้ำกลั่นเมื่อปริมาณของน้ำกลั่นลดลง และควรเติมน้ำกลั่นในปริมาณที่พอเหมาะ ให้ท่วมแถบแผ่นธาตุประมาณ 1 เซนติเมตร

  แบตเตอร์รี่ ทำหน้าที่เก็บกระแสไฟฟ้าสำรอง เมื่อเครื่องยนต์ถูกใช้งาน จะมีการประจุไฟฟ้าเข้า-ออก หมุนเวียนสู่แบตเตอรี่อยู่ตลอดเวลา จัดอยู่ในหมวดที่ว่าสำคัญต่อ รถยนต์ของเราอย่างมาก ส่วนเรื่องของอายุการใช้งานก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา การตรวจสอบปริมาณน้ำกลั่นอย่างสม่ำเสมอ

  การดูแลรักษาแบตเตอร์รี่เพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น
  - การตรวจสอบสภาพของแบตเตอร์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ม่มีรอยแตกหรือร้าว
  - เช็ดทำความสะอาดขั่วแบตเตอร์รี่อยู่เสมอ
  - ตรวจสอบระดับของน้ำกลั่นอย่างสม่ำเสมอ

  คุณสมบัติของ น้ำกลั่น

  - น้ำกลั่นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น
  - ลดความร้อนและการละเหยของแบตเตอรี่
  - ป้องกันการผุกร่อนและเคลือบประสานแผ่นธาตุ ทำให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
  - ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

  วิธีใช้

  เติมน้ำยาเคมีแทนน้ำกลั่นในแบตเตอรี่เมื่อระดับน้ำในแบตเตอรี่ลดลงกว่าระดับปกติ ให้เหนือแผ่นธาตุประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร และตรวจสอบเสมอไม่ให้น้ำกลั่นแห้ง

  คำเตือน

  น้ำกลั่น

  - ห้ามรับประทาน หากกลืนน้ำกลั่นให้รีบดื่มน้ำสะอาดตาม 1-2 แก้ว พยายามทำให้อาเจียนแล้วรีบน้ำส่งแพทย์
  - หากน้ำกลั่นเข้าตาให้ลืมตาในน้ำสะอาดหากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
  - ควรเก็บน้ำกลั่นให้ห่างจากแสงแดด และพ้นมือเด็ก